Novinky/changelog

Verzia: 0.84 / 2002-01-27

po hlasovaní sa zobrazí pôvodná stránka zoznamu poviedok


Verzia: 0.83 / 2002-01-15

automatické zobrazovanie noviniek


Verzia: 0.82 / 2002-01-14

do stlpčekov sa vypisujú najčítanejšie/najpopulárnejšie poviedky