Príručka systémoveho administrátora
Changelog:
  • 14.5.2008 - 1.9.4
    • opravená chyba SOA záznamov (chýbajúce bodky na konci záznamov) v kapitole DNS (Domain Name System) (upozornil Noro)
... staršie zmeny ...
Download 1.9.4
(14/5/2008)
.tgz | .zip | iné
Pripravuje sa:
samba: Zdieľanie prostriedkov v sieti Microsoft Windows - Samba: 10% hotovo
kernel: ako skompilovať bezpečnejsí kernel pre server: 1% hotovo
Plánuje sa:
tripwire, AIDE: nástroj na kontrolu integrity súborového systému
Poďakovanie:
Petrovi Palúchovi za pomoc s prvou kapitolou
Moje ďalšie príručky:
VIXova príručka webelopera (príručka pre autorov webovských stránok)
IRC - Internet Relay chat (instantný manuál)
Homepage autora:
http://deja-vix.sk/
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Created in VIM

© Ivan "VIX" Noris, 2002-2007
mail: vix (zavinac) deja-vix bodka sk