Identity Management pre začiatočníkov (1)

Categories:  Práca

Viacerí ľudia sa ma pýtajú, čím sa vlastne živím a keč odpoviem, že riešim “Identity Management”, väčšinou netušia, čo to všetko obnáša. Preto by som rád na niekoľkých “príbehoch” či skôr situáciách vysvetlil, aké problémy sa snažíme spolu s kolegami riešiť.

Budeme sa baviť o fiktívnej firme, do ktorej nastupuje nový zamestnanec, volajme ho Bruno. Vo firme pracuje niekoľko čalších ľudí, ktorí sú pre naše príklady podstatní, takže si ich predstavíme.

Osoby a obsadenie:

  • Alica. Pracovníčka odddelenia ľudských zdrojov zodpovedná za evidenciu zamestnancov v HR systéme spoločnosti. Rada číta a hrá dobre squash.

  • Bruno. Novo prijímaný zamestnanec, hlavná postava nášho rozprávania. Bude pracovať na Obchodnom oddelení ako referent.

  • Cyril. Budúci nadriadený Bruna. Vášnivý golfista. Má manželku a dve deti.

  • Daniel. IT administrátor. Väčšinu času trávi v práci. Obľúbené seriály: IT Crowd a Červený trpaslík.

  • Henrich. Pracovník oddelenia informačnej bezpečnosti. Pre svoje paranoidné sklony nie je v kolektíve veľmi obľúbený. Obľúbený citát: “Ján 8:32”.

  • Oskar. Zamestnanec spoločnosti, ktorý pracuje neefektívne a preto s ním bude ukončený pracovný pomer. Ufrflaný negativista, pesimisticky uvažujúci skeptik. Nerobí, čo nemusí.

  • Zuzana. Brunova kolegyňa, pracuje na rovnakom úseku ako on a má rovnakú náplň práce. Je opradená rúškom tajomstva.

Začiatkom mesiaca nastupuje Bruno na pozíciu obchodného referenta. Jeho úlohou bude vybavovať obchodnú korešpondenciu, komunikovať so zákazníkmi a tiež evidovať zmluvy a faktúry v informačných systémoch spoločnosti.

V prvý deň Bruno navštívi Alicu na oddelení ľudských zdrojov a niekoľko desiatok minút strávi podpisovaním pracovnej zmluvy a iných dokumentov. Potom zavolá Cyrila, Brunovho nadriadeného a v priebehu predpoludnia zaznamená Alica údaje o Brunovi v HR systéme. Takto sa venuje viacerým práve prijímaným zamestnancom. Poobede alebo podvečer zašle na IT oddelenie e-mail s informáciou o nových zamestnancoch, aby jeho pracovníci vedeli, že je potrebné vytvoriť novým zamestnancom prístupy do aplikácií.

Cyril zavedie Bruna do kancelárie, ukáže mu pracovné miesto a nechá ho zoznámiť sa s kolegami. Bruno nemá veľmi na výber - prístupy do aplikácií, ktoré bude potrebovať na prácu, nie sú ešte vytvorené. V priebehu dňa prinesie Alicina kolegyňa Brunovi mobilný telefón a dá mu preštudovať interné smernice týkajúce sa aplikácií a bezpečnosti.

V prvý deň odchádza Bruno domov bez pocitu dobre vykonanej práce - ešte na ničom nepracoval. Napriek tomu mu však za tento deň vyplatí firma na konci mesiaca mzdu. Narážame na problém vytvorenia účtov zamestnanca - účty nie sú vytvorené včas ani automaticky.