Identity Management pre začiatočníkov (2)

Categories:  Práca

Na druhý deň prichádza Bruno do práce a pýta sa svojho nadriadeného, Cyrila, kedy bude môcť používať firemné aplikácie. Cyril zatelefonuje na IT oddelenie, kde mu Daniel oznámi, že účet do siete Windows je už vytvorený, len Brunovi ešte nestihol oznámiť prístupové meno a heslo. Prístupy k zdieľaným adresárom nastavil Daniel podľa Zuzaniných prístupov, keďže pracujú na tom istom oddelení. Prístup do aplikácie s účtovnými záznamami vytvorí Brunovi Danielov kolega, ktorý je “momentálne na dovolenke a nikto iný aplikáciu nespravuje”.

Nastávajú dva problémy: všetky potrebné účty pre Bruna ešte stále nie sú vytvorené, navyše, administrátori nie sú navzájom zastupiteľní, a prístupové práva k zdieľaným adresárom sú nastavené podľa iného používateľa. To môže spôsobiť problémy, pretože Zuzana testuje v spolupráci s IT oddelením novú aplikáciu a má k nej prístupové práva, ktoré teraz má aj Bruno.