List zo Sociálnej poisťovne - pokračovanie

Categories:  Kokpit

Dnes som sa neovládol a zatelefonoval do Sociálnej poisťovne. Včera som na to nemal čas, lebo som od rána do večera školil IdM, preto až dnes.

Prvé telefonáty končili obsadzovacím tónom, skúsil som preto spojovateľku. Sexi hlas hlasovej služby ma priviedol k ďalšiemu hluchému zvoneniu, až po niekoľkých pokusoch mi konečne zdvihla operátorka. Povedal som, čo chcem, teta ma prepla - a zle. Tak som skúšal znovu a znovu až som narazil na vcelku milú pani, ktorej som nadiktoval údaje a čakal som. Ako som zistil, SP prešla od 1.1.2004 na nový systém, preto sú tie moje fiktívne nedoplatky práve do konca roku 2003. Systém je však evidentne neuveriteľne pomalý, pretože som musel čakať asi minútu. Ale na toto si počkám (takmer som dopísal “rád”).

Takže som sa dozvedel, že milá Sociálna poisťovňa ma vedie ako dobrovoľne poistenú osobu od 19.1.2001 až doteraz. Skvelé, krásne, jednoducho úžasné. Ale aspoň som sa konečne dozvedel, že je chyba v (nimi evidentne nespracovanej) odhláške. Ešte som sa spýtal, čo mám napísať do odvolania a telefonát som ukončil.

Situácia sa posúva od tragédie k tragikomédii.

Stay tuned.