List zo Sociálnej poisťovne - pokračovanie

Categories:  Kokpit

Dnes ráno som sa zastavil v Sociálnej poisťovni a odovzdal som v podateľni odvolanie proti predchádzajúcemu rozhodnutiu, ktoré mi napísala Zuzka. A aby ten bordel bol dokonalý, pečiatka z podateľne má včerajší dátum.

Už sa nečudujem ničomu.