Priklad 1:

Jednoducha tabulka s jednoduchym oramovanim, jednoduchymi medzerami medzi bunkami a v ramci buniek. Niektore bunky maju odlisne zarovnavanie.

 <TABLE WIDTH="100%" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
 <TR ALIGN="left">
  <TD>bunka 1.1</TD><TD>bunka 1.2</TD>
 </TR>
 <TR ALIGN="right">
  <TD ALIGN="center">bunka 2.1</TD><TD>bunka2.2</TD>
 </TR>
 </TABLE>

Vysledok 1:

bunka 1.1 bunka 1.2
bunka 2.1bunka 2.2

Priklad 2:

To iste, ale s pridanymi farbami a ukazkou, ako ich pouzit.

 <TABLE WIDTH="100%" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BGCOLOR="#f0a000"
 BORDER="1">
 <TR ALIGN="left">
  <TD>bunka 1.1</TD>
  <TD BGCOLOR="green">bunka 1.2</TD>
 </TR>
 <TR BGCOLOR="blue" ALIGN="right">
  <TD ALIGN="center"><FONT COLOR="white">bunka 2.1</FONT></TD>
  <TD><FONT COLOR="white">bunka 2.2</FONT></TD>
 </TR>
 </TABLE>

Vysledok 2:

bunka 1.1 bunka 1.2
bunka 2.1bunka 2.2

Priklad 3:

To iste bez farby a ohranicenia vo vnutri tabulky.

 <TABLE WIDTH="100%" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" BORDER="1"
 FRAME="box" RULES="none">
 <TR ALIGN="left">
  <TD>bunka 1.1</TD>
  <TD>bunka 1.2</TD>
 </TR>
 <TR ALIGN="right">
  <TD ALIGN="center">bunka 2.1</TD>
  <TD>bunka2.2</TD>
 </TR>
 </TABLE>

Vysledok 3:

bunka 1.1 bunka 1.2
bunka 2.1bunka 2.2

Priklad 4:

Pouzitie hlavickovych buniek a nadpisu tabulky..

 <TABLE WIDTH="100%" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
 <CAPTION>Tabulka c. 1</CAPTION>
 <TR BGCOLOR="#f0a000">
  <TH>Stlpec 1</TH><TH>Stlpec 2</TH>
 </TR>
 <TR>
  <TD>bunka 2.1</TD><TD>bunka 2.2</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>bunka 3.1</TD><TD>bunka 3.2</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>bunka 4.1</TD><TD>bunka 4.2</TD>
 </TR>
 </TABLE>

Vysledok 4:

Tabulka c. 1
Stlpec 1 Stlpec 2
bunka 2.1bunka 2.2
bunka 3.1bunka 3.2
bunka 4.1bunka 4.2

Priklad 5:

Pouzitie sekcii v tabulke.

 <TABLE WIDTH="100%" CELLSPACING="1" CELLPADDING="1" BORDER="1">
 <THEAD>
  <TR BGCOLOR="#f0a000">
   <TH>Stlpec 1</TH>
   <TH>Stlpec 2</TH>
  </TR>
 </THEAD>
 <TFOOT>
  <TR BGCOLOR="#a0a0a0">
   <TD COLSPAN="2">Toto je pata tabulky</TD>
 </TFOOT>
 <TBODY BGCOLOR="#c0c0c0" ALIGN="center">
  <TR>
   <TD>bunka 2.1</TD><TD>bunka 2.2</TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD>bunka 3.1</TD><TD>bunka 3.2</TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD>bunka 4.1</TD><TD>bunka 4.2</TD>
  </TR>
 </TBODY>
 <TBODY>
  <TR>
   <TD>bunka 4.1</TD><TD>bunka 4.2</TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD>bunka 5.1</TD><TD>bunka 5.2</TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD>bunka 6.1</TD><TD>bunka 6.2</TD>
  </TR>
 </TBODY>
 </TABLE>

Vysledok 5:

Stlpec 1 Stlpec 2
Toto je pata tabulky
bunka 2.1bunka 2.2
bunka 3.1bunka 3.2
bunka 4.1bunka 4.2
bunka 4.1bunka 4.2
bunka 5.1bunka 5.2
bunka 6.1bunka 6.2

Priklad 6:

Tabulka s obrazkami (jedna z verzii menu v lavom okne)

 <TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="1">
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/intro4.gif" ALT="Intro"></TD>
   <TD valign=middle ROWSPAN="15"><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/logobar.gif" ALT=""></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/struct4.gif" ALT="Struktura"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/sbs4.gif" ALT="Sprievodca"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/taglist4.gif" ALT="Prikazy HTML"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/text4.gif" ALT="Styly textu"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/links4.gif" ALT="Obrazky a linky"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/colors4.gif" ALT="Farby v HTML"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/chars4.gif" ALT="Specialne znaky v HTML"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/faq4.gif" ALT="FAQ"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/tables4.gif" ALT="Tabulky"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/forms4.gif" ALT="Formulare"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/frames4.gif" ALT="Frames"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/cgi4.gif" ALT="CGI"></TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD><IMG SRC="../pictures/MenuIcons/help4.gif" ALT="Ako citat help"></TD>
  </TR>
 </TABLE>

Vysledok 6:

Intro
Struktura
Sprievodca
Prikazy HTML
Styly textu
Obrazky a linky
Farby v HTML
Specialne znaky v HTML
FAQ
Tabulky
Formulare
Frames
CGI
Ako citat help

Priklad 7:

Tabulka s ukazkou funkcie parametra ROWSPAN

 <TABLE BORDER="1">
 <TR>
  <TD>Bunka 1.1</TD>
  <TD ROWSPAN="2" VALIGN="middle">Bunka 1.2</TD>
  <TD>Bunka 1.3</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>Bunka 2.1</TD>
  <-- tu nie je nic, sem presahuje bunka 1.2 -->
  <TD>Bunka 2.3</TD>
 </TR>
 </TABLE>

Vysledok 7:

Bunka 1.1Bunka 1.2Bunka 1.3
Bunka 2.1Bunka 2.3

Priklad 8:

Tabulka s ukazkou funkcie parametra COLSPAN

 <TABLE BORDER="1">
 <TR>
  <TD>Bunka 1.1</TD>
  <TD COLSPAN="2" ALIGN="center">Bunka 1.2</TD>
  <!-- tu nie je nic, bunka 1.2 presahuje az na 1.3 -->
  </TR>
 <TR>
  <TD>Bunka 2.1</TD>
  <TD>Bunka 2.2</TD>
  <TD>Bunka 2.3</TD>
 </TR>
 </TABLE>

Vysledok 8:

Bunka 1.1Bunka 1.2
Bunka 2.1Bunka 2.2Bunka 2.3