Formulare Vixova prirucka webelopera

Formulare umoznuju ziskat od pouzivatela spatnu vazbu napriklad vyplnenim poloziek vo formulari. Je dolezite vediet, ze na spracovanie udajov treba vacsinou pouzit skript, preto ak neviete, co to je alebo ho nemate pravo vytvorit, formulare nebudete moct pouzit v plnom rozsahu. Jednou skupinou skriptov sa zaobera kapitola CGI skripty.

Slovo "vacsinou" som v predchadzajucom odstavci pouzil zamerne. Existuje aj jedna moznost, ako nacitat udaje z formulara bez akehokolvek programovania. Dozviete sa o nej hned v popise prveho prikazu.

Formulare: vytvorenie formulara (mnemo: Form)
PrikazKompat./Pozn.
FORM vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      ...dalsie prikazy pre tvorbu formulara...
    </FORM>

  </BODY>
</HTML>

Vytvori formular. Vsetky polozky formulara (prepinace, textove okna a pod.) sa musia nachadzat v tomto bloku a implementuju ich prikazy <INPUT> a <SELECT>. Parameter ACTION urcuje skript alebo program, ktory sa spusti po "odoslani" formulara. Vysledok tohto skriptu sa zobrazi v okne urcenom parametrom "TARGET". Parameter METHOD urcuje, aka metoda sa pouzije na odosielanie udajov. Pre blizsie informacie o spracovani udajov z formularov si precitajte cast venovanu CGI programom.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ACTION = "uri"
POVINNY
-
METHOD = ("get" | "post") get -
ENCTYPE = ("application/x-www-form-urlencoded" | "multipart/form-data" | "text/plain") application/x-www-form-urlencoded -
TARGET = ("text" | "_blank" | "_self" | "_parent" | "_top") _self IE 3+, Netscape 3+, Mozilla
ACTION=
 • uri - urcuje adresu alebo cestu k programu (skriptu), ktory sa spusti po odoslani udajov formulara. Tomuto programu odovzda prehliadac vsetky udaje formulara. Tento parameter je povinny.
METHOD=
 • GET - udaje z formulara (premenne a ich hodnoty) budu "prilepene" k URI adrese programu, ktoru ste uviedli v parametri ACTION, v tvare http://server.adresa/program?premenna1=hodnota1&premenna2=hodnota2 atd. O spracovanie tychto udajov sa musi postarat dany program.
  Udaje budu v tvare premenna1=hodnota1&premenna2=hodnota2 uchovane aj v environmentalnej premennej QUERY_STRING.
  Kedy pouzit tuto metodu? Odporucam ju ako vseobecnejsiu v pripade, ze nevyzadujete bezpecnost (neprenasate hesla a pod.), napr. pri vyhladavacich skriptoch. Pri aktivovani skriptu uvedeneho v ACTION sa totiz v prehliadaci cela URI zobrazi. (Typicky priklad: sledujte vstupny riadok prehliadaca pri praci s AltaVistou.
 • POST - udaje z formulara spristupni program uvedeny v hodnote parametra ACTION nacitanim zo standardneho vstupu. Udaje su v rovnakom tvare ako pri pouziti metody GET.
  Kedy pouzit tuto metodu? Ako uz vyplyva z nevyhod "GET", hodi sa pre prenasanie udajov, ktore nechceme zobrazovat ako cast URI. Okrem toho umoznuje posielat s formularmi aj subory.
ENCTYPE=
 • application/x-www-form-urlencoded - nastavuje format udajov formulara pri prenose pomocou metody "POST" (MIME-typ). Ak pouzivate metodu "GET" alebo nepotrebujete prenasat subory (a teda nepouzivate <INPUT TYPE="file">, nemusite sa s tymto parametrom vobec zaoberat. Toto je defaultna hodnota.
 • multipart/form-data - nastavuje format udajov formulara, ktory umoznuje prenasat aj velke subory (MIME-typ). Ak chcete pouzit<INPUT TYPE="file">, specifikujte tuto hodnotu.
 • text/plain - nastavuje format udajov formulara pri prenose pomocou metody "POST" na cisty text!. Ak pouzijete ACTION="mailto:login@adresa", zaslu sa udaje z formulara v citatelnom tvare (PREMENNA<[ENTER]>HODNOTA atd.) na vasu adresu! Uvedomte si vsak, ze "odosielatelovi" sa nezobrazi nijaka informacia o tom, ze udaje boli odoslane (formular nikam nepresmeruje prehliadac).
  (Za tuto informaciu vdacim autorom helpu k prehliadacu Lynx. V specifikacii HTML som o tom nenasiel ani slovo.)
TARGET=
 • text - urcuje okno (frame), do ktoreho sa zobrazi vysledok formulara (vystup skriptu uvedeneho v ACTION) Parameter ma vyznam iba pri pouzivani okien (frames).
  Okrem vlastnych mien okien mozete pouzit aj tieto specialne nazvy okien (zacinaju podciarknikom):
  • _blank - vysledok formulara bude zobrazeny do noveho (prazdneho) okna prehliadaca. (Povodna stranka zostane v povodnom okne.)
  • _self - vysledok formulara bude zobrazeny do toho isteho okna, v ktorom sa nachadza aktualny dokument. Toto je defaultne nastavenie.
  • _parent - vysledok formulara bude zobrazeny do "rodicovskeho" okna (pozri <FRAMESET>).
  • _top - vysledok formulara bude zobrazeny do celeho okna prehliadaca. (Nova stranka nahradi stranku v okne.)
Priklady
Priklad:
Poznamky
 • tip: nastavenia parametrov: ACTION="mailto:login@server", METHOD="POST" a ENCTYPE="text/plain" vam umoznia spracovat udaje z formulara aj bez pouzitia skriptov!. Jednoducho si vysledok precitate vo svojej schranke.

Formulare: vstupna polozka formulara (mnemo: Input)
PrikazKompat./Pozn.
INPUT vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      <INPUT>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Vlozi prvok (polozku) formulara daneho typu. Kazda polozka je oznacena svojim menom. Po odoslani formulara sa zaslu hodnoty vsetkych poloziek programu, ktory je uvedeny v parametri ACTION prikazu <FORM>.

Vzhlad a hodnoty poloziek zavisia od typu polozky. Niektore prvky formulara (napr. "text") umoznuju nastavit pociatocne hodnoty, ktore neskor pouzivatel v prehliadaci moze zmenit, ine zadanie tychto hodnot principialne umoznuju iba pri vytvarani formulara a pouzivatel si vybera iba jednu z hodnot (napr. pri prepinaci "radio").

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
TYPE = ("text" | "password" | "checkbox" | "radio" | "file" | "hidden" | "image" | "button" | "submit" | "reset") text -
NAME = "text"
POVINNY
-
VALUE = "text" - -
SIZE = "velkost" - -
MAXLENGTH = "cislo" neobmedzeny iba ak TYPE= ("text" | "password")
CHECKED   vypnuty iba ak TYPE= ("checkbox" | "radio")
SRC = "uri" - iba ak TYPE= "image"
ALT = "text" - iba ak TYPE= "image"
TYPE=
 • text - vlozi jednoriadkove textove vstupne pole formulara. Ak je urcena pociatocna hodnota, zobrazi sa v textovom poli. Velkost zobrazovaneho pola (pocet znakov) mozno urcit parametrom SIZE; maximalny pocet znakov pomocou parametra MAXLENGTH.
  Hodnotou tohto prvku je text zadany v textovom poli.
 • password - vlozi jednoriadkove textove pole na zadanie hesla. Namiesto znakov zadavanych pouzivatelom sa zobrazuje znak "*" (hviezdicka). Velkost zobrazovaneho pola (pocet znakov) mozno urcit parametrom SIZE; maximalny pocet znakov pomocou parametra MAXLENGTH.
  Hodnotou tohto prvku je text zadany v textovom poli.
  Pozor! zadavanie hesla pomocou formulara nie je bezpecne a to najma pri pouziti metody "GET"!
 • checkbox - vytvori zaskrtavacie policko formulara. Pociatocne "zaskrtnutie" mozno dosiahnut pouzitim parametra CHECKED.
  Hodnotou zaskrtavacieho policka je hodnota "on", ak je zaskrtnuty.
 • radio - vytvori prepinac. Prepinac sa sklada zo skupiny vstupnych poli typu "radio", ktore maju rovnake meno a z ktorych moze byt aktivny prave jeden. Pociatocne "zaskrtnutie" mozno dosiahnut pouzitim parametra CHECKED v niektorom prepinaci.
  Hodnotou prepinaca je hodnota uvedena v parametri VALUE toho prepinaca, ktory si pouzivatel vybral.
 • file - vytvori "browsovacie" tlacidlo a textove pole (na pripadne zadanie mena suboru) na vyber suboru na lokalnom pocitaci a umozni odoslanie suboru spolu s formularom. Pozri <FORM> a parameter ENCTYPE.
 • hidden - umoznuje vlozit do formulara skrytu informaciu, ktora sa bude prenasat pri kazdom odoslani formulara. Polozka sa nijakym sposobom nezobrazuje v prehliadaci.
  Hodnotou skryteho pola je priamo hodnota uvedena v parametri VALUE.
 • image - vlozi obrazok, ktory funguje rovnako ako tlacidlo "submit".
  Navyse, hodnota suradnic x,y kurzora sa uchovaju v premennych formulara MM.X a MM.Y, kde MM je hodnota parametra NAME.
  V prehliadaci Mozilla M17 sa okolo obrazku vytvoril ramcek, podobne ako ked je obrazok linkou (pozri <A>, <IMG>). Ak sa ho chcete zbavit, pouzite rovnako ako pri linkach parameter BORDER="0" (nie je v specifikacii HTML 4.0, ale funguje).
 • button - vlozi tlacidlo, ktore mozno vyuzit iba pomocou skriptov na stranke (napr. Javascript, na zistenie, ci je stlacene a pod.). Pozri aj <BUTTON>
 • submit - vlozi odosielacie tlacidlo formulara. Aktivovanim tohto tlacidla sa odovzda riadenie programu, ktory je uvedeny v parametri ACTION prikazu <FORM>.
  Tento prvok zaroven vracia po odoslani hodnotu uvedenu v VALUE.
 • reset - vygeneruje nanovo formular s pociatocnymi hodnotami.
  Tento prvok nevracia hodnotu
NAME=
 • text - urcuje meno formularovej polozky pre ucely neskorsieho spracovania hodnoty. Funguje to ako meno premennej.
VALUE=
 • text - urcuje pociatocnu hodnotu formularovej polozky (a zodpovedajucej premennej). V zavislosti od typu polozky sa meni jej zmysel:
  • text - umoznuje nastavit pociatocnu hodnotu, ktora sa vypise v textovom poli
  • password - umoznuje nastavit pociatocnu hodnotu, ktora sa vypise v textovom poli
  • checkbox - nema ziaden vyznam
  • radio - umoznuje nastavit navratovu hodnotu pre vsetky sucasti prepinaca. V pripade prepinaca je tento parameter povinny.
  • file - nema ziaden vyznam
  • hidden - umoznuje nastavit hodnotu skrytej premennej
  • image - nema ziaden vyznam
  • button - umoznuje nastavit text, ktory sa zobrazi na tlacidle.
  • submit - umoznuje nastavit text, ktory sa zobrazi na odosielacom tlacidle. Hodnota sa zaroven odosle skriptu na spracovanie v pripade odoslania a tak mozno rozhodnut, ktore odosielacie tlacidlo sa pouzilo na odoslanie formulara.
  • reset - umoznuje nastavit text, ktory sa zobrazi na resetovacom tlacidle
SIZE=
 • velkost - urcuje pociatocnu sirku polozky formulara v:
  • znakoch - pre polozky typu "text" a "password"
  • bodoch - pre polozky ostatnych typov
MAXLENGTH=
 • cislo - umoznuje nastavit maximalnu dlzku zadaneho textu v prvkoch typu "text" a "password" v znakoch. Pre ostatne nema ziaden vyznam.
CHECKED
 • pomocou tohto prepinaca mozete urcit "zaskrtnutie" pre prvky typu "checkbox" a "radio". Pre ostatne nema ziaden vyznam.
SRC=
 • uri - adresa alebo cesta k obrazku (pozri <IMG>), ktory bude fungovat ako odosielacie tlacidlo. Tento parameter ma vyznam iba pre polozky typu "image".
ALT=
 • text - alternativny text, ktory sa vypise v prehliadacoch, ktore nie su schopne zobrazit obrazky. Parameter ma vyznam iba pri polozkach typu "image".
Priklady
Priklad (kratky formularik na zadanie pouzivatelskeho mena (8 znakov sa zobrazi, max. 16 znakov dlzka), hesla (detto), jednoduchy prepinac a zaskrtavacie policko, ktore vyzaduje zaskrtnutie, ak pouzivatel vsetkemu rozumie ;-):
 <FORM ACTION="/cgi-bin/login.pl">
  Zadaj svoje pouzivatelske meno:
  <INPUT TYPE="text" NAME="loginname" VALUE="anonymous"
  SIZE="8" MAXLENGTH="16"><BR>
  Zadaj svoje heslo:
  <INPUT TYPE="password" NAME="password" SIZE="8" MAXLENGTH="16"><BR>

  Chces vytvorit e-mailovu schranku?<BR>
  <INPUT TYPE="radio" NAME="email" VALUE="yes" CHECKED>
  <INPUT TYPE="radio" NAME="email" VALUE="no">

  Vsetkemu tu rozumiem:
  <INPUT TYPE="checkbox" NAME="allok">
 </FORM>
Poznamky
 

Formulare: vytvorenie vseobecneho tlacidla (mnemo: Button)
PrikazKompat./Pozn.
BUTTON vsetky prehliadace(?)
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      <BUTTON>
        ...obsah tlacidla...
      </BUTTON>

    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Vlozi do formulara vseobecne tlacidlo, ktore ma rovnaku ulohu ako prvky "submit", "reset" resp. "button" pouzivane v prikaze <INPUT>. Podstatnejsim rozdielom je, ze ako aktivne tlacidlo funguje cely obsah tela prikazu, ktory moze obsahovat dalsie prikazy HTML - napr. zmenu stylu pisma alebo aj obrazok!

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
NAME = "text"
POVINNY
-
VALUE = "text" - -
TYPE = ("submit" | "reset" | "button") submit "button" iba prehliadace s podporou Javascriptu
NAME=
 • text - urcuje meno formularovej polozky pre ucely neskorsieho spracovania hodnoty. Funguje to ako meno premennej.
VALUE=
 • text - urcuje pociatocnu hodnotu formularovej premennej.
TYPE=
Priklady
Priklad:
 <FORM ACTION="/cgi-bin/skript.pl">
  Vsetko je OK? <INPUT TYPE="checkbox" NAME="all_ok" CHECKED><BR>
  Ak ano, stlacte toto tlacidlo s obrazkom:<BR>
  <BUTTON TYPE="submit">
   <IMG SRC="ikona.gif" ALT="Odoslat!">
  </BUTTON>
  Alebo toto standardne tlacidlo:<BR>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Odoslat!">
 </FORM>
Poznamky
 

Formulare: vlozenie viacriadkoveho textoveho pola (mnemo: Text area)
PrikazKompat./Pozn.
TEXTAREA vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      <TEXTAREA>
        ...pociatocna hodnota (text) textoveho pola...
      </TEXTAREA>

    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori vo formulari textove pole na vstup vacsieho mnozstva textu (porovnaj s <INPUT TYPE="text">) s rozmermi urcenymi parametrami ROWS a COLS. Pociatocna hodnota sa nachadza v tele tohto prikazu.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
NAME = "text"
POVINNY
-
ROWS = "cislo"
POVINNY
-
COLS = "cislo"
POVINNY
-
NAME=
 • text - urcuje meno textoveho pola pre neskorsi pristup k jeho obsahu. Tento parameter je povinny.
ROWS=
 • cislo - urcuje pocet riadkov textoveho pola. Tento parameter je povinny.
COLS=
 • cislo - urcuje pocet stlpcov textoveho pola. Tento parameter je povinny.
Priklady
 <FORM ACTION="/cgi-bin/skript.pl">
  <TEXTAREA NAME="nazor" ROWS="4" COLS="16">
   Sem mozete napisat vas nazor na uroven tejto prirucky.
  </TEXTAREA>
 </FORM>
Poznamky
 

Formulare: vlozenie menu na vyber z moznosti (mnemo: Select)
PrikazKompat./Pozn.
SELECT vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      <SELECT>
        ...vymenovane hodnoty...
      </SELECT>

    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori vo formulari skrolovacie menu na vyber z moznosti. Jednotlive moznosti su definovane pomocou prikazov <OPTION>. Na rozdiel od prepinacieho tlacidla formulara <INPUT TYPE="radio"> umoznuje menu aj vyber viacerych moznosti sucasne pomocou parametra MULTIPLE.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
NAME = "text"
POVINNY
-
SIZE = "cislo" - -
MULTIPLE   vypnute -
NAME=
 • text - urcuje meno skrolovacieho menu pre neskorsi pristup k jeho obsahu. Tento parameter je povinny.
SIZE=
 • cislo - urcuje pocet moznosti, ktore sa zobrazuju sucasne. K vsetkym moznostiam je mozny pristup pomocou skrolovacej listy.
MULTIPLE
 • umozni aktivaciu viacerych moznosti sucasne.
Priklady
Priklad 1 (skrolovacie menu s tromi moznostami):
 <FORM ACTION="/cgi-bin/skript.pl">
  Zadaj svoju znamku:
  <SELECT NAME="menu1" SIZE="2">
   <OPTION SELECTED>1</OPTION>
   <OPTION>2</OPTION>
   <OPTION>3</OPTION>
  </SELECT>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Odoslat">
 </FORM>

Priklad 2 (skrolovacie menu s tromi moznostami a viacnasobnym vyberom):
 <FORM ACTION="/cgi-bin/skript.pl">
  Ake znamky si mal z fyziky vo svojej doterajsej historii?:
  <SELECT NAME="menu2" SIZE="2" MULTIPLE>
   <OPTION>1</OPTION>
   <OPTION>2</OPTION>
   <OPTION>3</OPTION>
  </SELECT>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Odoslat">
 </FORM>
Poznamky
 

Formulare: vlozenie polozky vyberoveho menu - moznosti (mnemo: Option)
PrikazKompat./Pozn.
OPTION vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      <SELECT>
        <OPTION>
          ...hodnota...
        </OPTION>

      </SELECT>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Vlozi polozku skrolovacieho menu (pozri <SELECT>). Text, ktory sa vypise ako polozka menu, urcuje obsah tela prikazu. Ten zaroven urcuje aj hodnotu, ktora sa odosle skriptu na spracovanie formularu. Parametrom VALUE mozete urcit hodnotu polozky nezavisle na texte, ktory sa vypise v menu.
Ak nema prikaz koncovu cast, dalsim prikazom <OPTION> sa polozka ukonci.

Ak ma byt polozka menu vopred vybrata, pouzite parameter SELECTED (porovnaj s parametrom CHECKED pri <INPUT TYPE="checkbox">.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
VALUE = "text" obsah tela prikazu -
SELECTED     -
VALUE=
 • text - urcuje pociatocnu hodnotu polozky menu. Ak nie je uvedena, berie sa za pociatocnu hodnotu obsah tela prikazu.
SELECTED
 • umozni oznacit polozku menu ako vybratu
Priklady
Priklad 1 (skrolovacie menu s tromi moznostami):
 <FORM ACTION="/cgi-bin/skript.pl">
  Zadaj svoju znamku:
  <SELECT NAME="menu1" SIZE="2">
   <OPTION>1</OPTION>
   <OPTION>2</OPTION>
   <OPTION>3</OPTION>
  </SELECT>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Odoslat">
 </FORM>

Priklad 2 (skrolovacie menu s tromi moznostami a viacnasobnym vyberom):
 <FORM ACTION="/cgi-bin/skript.pl">
  Ake znamky si mal z fyziky vo svojej doterajsej historii?:
  <SELECT NAME="menu2" SIZE="2" MULTIPLE>
   <OPTION>1</OPTION>
   <OPTION>2</OPTION>
   <OPTION>3</OPTION>
  </SELECT>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Odoslat">
 </FORM>
Poznamky
 

Formulare: zoskupenie poloziek vyberoveho menu (menmo: Option Group)
PrikazKompat./Pozn.
OPTGROUP nefunguje v IE 4-
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      <SELECT>
        <OPTGROUP>
          <OPTION>
            ...hodnota...
          </OPTION>
        </OPTGROUP>

      </SELECT>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori skupinu poloziek v skrolovacom menu (pozri <SELECT> a <OPTION>). Skupina poloziek obsahuje lubovolny pocet poloziek a jedno skrolovacie menu moze obsahovat lubovolny pocet skupin. Tym mozete dosiahnut hierarchicke menu, pricom kazda skupina je uvedena textom, ktory urcuje parameter "LABEL".

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
LABEL = "text"
POVINNY
-
LABEL=
 • text - urcuje text, ktory sa vypise v menu ako oznacenie skupiny poloziek.
Priklady
Priklad 1 (skrolovacie menu s dvomi skupinami):
 <FORM ACTION="/cgi-bin/skript.pl">
  Vyber si utilitu:
  <SELECT NAME="menu1" SIZE="3">
   <OPTGROUP LABEL="Editory">
    <OPTION VALUE="gvim">GVIM (Windows)</OPTION>
    <OPTION VALUE="emacs">Emacs (Unix)</OPTION>
    <OPTION VALUE="joe">JOE (Unix)</OPTION>
   </OPTGROUP>
   <OPTGROUP LABEL="Graficky softver">
    <OPTION VALUE="photoshop">Photoshop 5.0 (Windows)</OPTION>
    <OPTION VALUE="gimp_unix">Gimp (Unix)</OPTION>
    <OPTION VALUE="gimp_win">Gimp (Windows)</OPTION>
   </OPTGROUP>
  </SELECT>
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Odoslat">
 </FORM>
Poznamky
 

Formulare: zoskupenie prvkov formulara (mnemo: Field Set)
PrikazKompat./Pozn.
FIELDSET IE 4+, Mozilla
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      <FIELDSET>
        ...skupina prvkov formulara...
      </FIELDSET>

    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori skupinu poloziek formulara, ktore opticky oddeli od ostatnych skupin (pomocou ramceka). Tak sa dosiahne ovela vacsia prehladnost formulara!

Kazda skupina sa da oznacit titulkom (pozri <LEGEND>).

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ziadne      
 
Priklady
Poznamky
 

Formulare: titulok skupiny poloziek formulara (mnemo: Legend)
PrikazKompat./Pozn.
LEGEND IE 4+, Mozilla
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <FORM>
      <FIELDSET>
        <LEGEND>         ...titulok skupiny...
        </LEGEND>
      </FIELDSET>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori titulok (nadpis) skupiny poloziek formulara definovanej pomocou <FIELDSET>. Tym sa prehladnost formulara este viac zvysi.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("left" | "right" | "top" | "bottom") top IE4 a Mozilla nepodporuju "bottom"
ALIGN=
 • left - titulok je umiestneny hore a zarovnany k lavemu okraju formulara. Zda sa, ze toto nastavenie je identicke s "top".
 • right - titulok je umiestneny hore a zarovnany k pravemu okraju formulara
 • top - titulok je umiestneny hore a zarovnany k lavemu okraju formulara. Toto je defaultne nastavenie.
 • bottom - titulok je umiestneny dolu a zarovnany k lavemu okraju formulara.
Priklady
Poznamky:
Poznamky
 Predchadzajuca tema:Pribuzne temy:Nasledujuca tema:
Frames (okna) Sprievodca vytvaranim stranky krok za krokom
Abecedny zoznam prikazov HTML
CGI (nedokoncene!)