Tabulky Vixova prirucka webelopera

Tabulky umoznuju vo vasich dokumentoch prehladne umiestnit mnozstvo roznych udajov. Tabulky sa v zasade skladaju zo sekcii: z hlavicky, z tela tabulky a z paty tabulky. Tabulka moze mat viac datovych casti, ktore sa oznacuju ako tela.

V pripade, ze tabulka ma iba jednu sekciu, hlavickova a patova cast sa moze vynechat!.

Tabulka alebo jej sekcia sa sklada z riadkov, ktore obsahuju bunky. Do buniek tabulky mozete umiestnit text, ale samozrejme aj ine objekty (obrazky, applety, dokonca aj tabulky).

Tabulky: definicia tabulky (mnemo: Table)
PrikazKompat./Pozn.
TABLE vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <TABLE>
      ...dalsie prikazy tabulky...
    </TABLE>

  </BODY>
</HTML>

Vytvori tabulku so zadanou sirkou a oramovanim. Sirka tabulky sa prisposobuje obsahu, na jej zmenu mozete pouzit parameter WIDTH. Ak specifikujete farbu, pouzije sa na vsetky bunky tabulky.

Do tabulky este nemozete priamo umiestnovat text alebo ine prikazy; najprv musite vlozit riadky a do nich bunky. V pripade, ze budete mat tabulku s viacerymi sekciami, vkladaju sa riadky az do jednotlivych sekcii. Pozri <TR>, <TD>, <THEAD>, <TBODY>, <TFOOT>.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("left" | "right" | "center") left -
WIDTH = "velkost_p" 100% -
BORDER = "velkost" 0 nefunguje vo vacsine textovych prehliadacov
FRAME = ("void" | "above" | "below" | "hsides" | "vsides" | "lhs" | "rhs" | "box" | "border") border IE 4+, Mozilla M15+
RULES = ("none" | "groups" | "rows" | "cols" | "all") all IE 4+, Mozilla M15+
CELLSPACING = velkost_p 2 -
CELLPADDING = velkost_p 1 -
BGCOLOR = "farba" aktualna farba pozadia IE 4+, Mozilla M15+
BACKGROUND = "uri" ziaden subor IE 4+, Mozilla M15+, Netscape 4.x ma problemy. Pozor! Parameter nie je v specifikacii HTML 4!
ALIGN=
 • left - tabulka bude zarovnana k lavemu okraju (toto je defaultna hodnota)
 • center - tabulka bude zarovnana vzhladom na stred
 • right - tabulka bude zarovnana k pravemu okraju
WIDTH=
 • velkost_p - urcuje sirku tabulky v bodoch alebo percentach vzhladom na sirku stranky alebo rodicovskej tabulky (pri vnorenych tabulkach).
BORDER=
 • velkost - urcuje sirku okraja tabulky v bodoch. Ak ho nastavite na hodnotu inu ako "0", z dovodov spatnej kompatibility so starsimi prehliadacmi sa automaticky nastavi FRAME= "border" a RULES= "all", t.j. oramovanie celej tabulky a vsetkych buniek.
FRAME=
 • void - tabulka nebude oramovana
 • above - oramovanie len na vrchnej strane tabulky
 • rhs - oramovanie len na pravej strane tabulky
 • lhs - oramovanie len na lavej strane tabulky
 • below - oramovanie len na dolnej strane tabulky
 • hsides - oramovanie na vrchnej a dolnej strane tabulky
 • vsides - oramovanie na lavej a pravej strane tabulky
 • border - oramovanie celej tabulky. Toto je default hodnota.
 • box - oramovanie celej tabulky
RULES=
 • none - ziadne ohranicenie medzi bunkami. Toto je defaultna hodnota.
 • groups - ohranicenie iba medzi skupinami riadkov (pozri <THEAD>, <TBODY>, <TFOOT>) a skupinami stlpcov (pozri <COL>, <COLGROUP>).
 • rows - ohranicenie iba medzi riadkami tabulky
 • cols - ohranicenie iba medzi stlpcami tabulky
 • all - ohranicenie medzi vsetkymi bunkami tabulky. Toto je default hodnota.
CELLSPACING=
 • velkost - urcuje velkost oddelovacej medzery medzi bunkami tabulky a medzi bunkami a oramovanim tabulky v bodoch
CELLPADDING=
 • velkost_p - urcuje velkost medzery medzi obsahom bunky tabulky a jej ohranicenim v bodoch alebo percentach velkosti bunky. Ak je velkost uvedena v bodoch, obsah bunky bude vzdialeny od hranic bunky symetricky o tuto hodnotu. Ak je velkost uvedena v percentach, pozadovana hodnota sa symetricky rozdeli na lavu a pravu resp. hornu a dolnu stranu bunky (10% sa rozdeli na 5% a 5%).
BGCOLOR=
 • farba - urcuje farbu, ktora sa pouzije na vyfarbenie pozadia vsetkych buniek tabulky. Farbu mozno nastavit aj pre jednotlive riadky a/alebo bunky tabulky.
BACKGROUND=
 • uri - urcuje subor, ktory sa pouzije na pozadie celej tabulky. V pripade, ze je tabulka vacsia ako rozmer suboru, pouzije sa vo forme tapety (ako pozadie pri prikaze <BODY>
  Pozor! Tento parameter funguje v modernych prehliadacoch, no nie je sucastou specifikacie HTML 4! (Ocakavajte problemy!)
Priklady
Poznamky
 • parameter ALIGN je oznaceny ako deprecated a nemusia ho interpretovat vsetky prehliadace! Ak potrebujete vycentrovat tabulku, skuste pouzit <CENTER> resp. <DIV>.
 • tip: ak chcete tabulku pouzit na vlozenie obrazkov a nezelate si medzery medzi bunkami, nastavte BORDER=0, CELLSPACING=0 a CELLPADDING=0.

Tabulky: nadpis tabulky (mnemo: Caption)
PrikazKompat./Pozn.
CAPTION IE 4+, Mozilla M15+
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <TABLE>
      <CAPTION>
        ...nadpis tabulky...
      </CAPTION>

    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori nadpis k tabulke a vlozi ho na miesto uvedene v hodnote parametra ALIGN. Ak je tento prikaz sucastou tabulky, mal by byt uvedeny hned na jej zaciatku. Pozri <TABLE>.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("top" | "bottom" | "right" | "left") top -
ALIGN=
 • top - nadpis tabulky bude vycentrovany a nad tabulkou. Toto je defaultna hodnota.
 • bottom - nadpis tabulky bude vycentrovany a pod tabulkou.
 • right - nadpis tabulky bude nad tabulkou zarovnany doprava.
 • left - nadpis tabulky bude nad tabulkou zarovnany dolava.
Priklady
Poznamky
 

Tabulky: definicia hlavickovej oblasti tabulky (mnemo: Table HEAD)
PrikazKompat./Pozn.
THEAD IE 4+, Mozilla M15+
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <TABLE>
      <THEAD>
        ..riadky hlavicky...
      </THEAD>

      <TFOOT>
        ..riadky paty...
      </TFOOT>
      <TBODY>
        ..riadky tabulky...
      </TBODY>
    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori hlavickovu oblast tabulky, ktora obsahuje riadky (pozri <TR>) s hlavickami. Prehliadac moze pri tlaci tabulky vypisovat jej hlavickove oblasti na kazdej strane.

Tento prikaz je vhodny pre logicke spojenie riadkov, ktore reprezentuju hlavicku a ma sa pouzivat na vytvaranie sekcii v ramci tabulky. Ak chcete vytvarat sekcie, musite pouzit aj telo a patu tabulky. Pozri <TBODY> a <TFOOT>. Nastavenia pre hlavickovu oblast tabulky su platne pre vsetky jej riadky a bunky, pokial nepouziju vlastne nastavenia.

Prehliadace zobrazuju riadky hlavickovej oblasti tucnym pismom.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("left" | "center" | "right" | "justify" | "char") "center" IE 4 nepodporuje "char"; Mozilla M15 nepodporuje "char" a "justify"
VALIGN = ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") middle -
CHAR = "znak" - nepodporuju IE 4, Mozilla M15
BGCOLOR = "farba" aktualna farba pozadia -
ALIGN=
 • left - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany k lavemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak (toto je defaultna hodnota). defaultna hodnota)
 • center - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany do stredu bunky, ak nebude specifikovane inak
 • right - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany k pravemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • justify - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany do bloku, ak nebude specifikovane inak
 • char - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnavany do stredu podla znaku uvedeneho parametrom CHAR. Vyznam tohto parametra je pri tabulkach, v ktorych pouzivate napr. desatinne cisla, ktore chcete mat v peknych stlpcekoch zarovnane na desatinnu bodku.
VALIGN=
 • top - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany k hornemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • middle - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany do stredu bunky, ak nebude specifikovane inak (toto je defaultna hodnota)
 • bottom - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany k dolnemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • baseline - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany tak, aby text v bunkach zacinal na rovnakej vertikalnej pozicii
CHAR=
 • znak - urcuje znak, podla ktoreho sa bude zarovnavat text (napr. "."). Tento parameter sa uplatni len vtedy, ak je sucasne ALIGN="char". V IE4 tento parameter nefungoval vobec.
BGCOLOR=
 • farba - urcuje farbu, ktora sa pouzije na vyfarbenie pozadia riadkov tejto sekcie
Priklady
Poznamky
 • prikaz <THEAD> je uvedeny este pred prikazom <TBODY>, aby prehliadac mohol zobrazit informaciu o stlpcoch skor, ako ma samotne udaje z tabulky. To je vhodne pre vacsie tabulky.
 • zatial som tento prikaz nepouzil. V pripade, ze tabulka neobsahuje ani jeden z prikazov <THEAD>, <TBODY> a <TFOOT> a ma obsahovat iba jednu sekciu, mozete riadky tabulky umiestnovat priamo do tela prikazu <TABLE>.

Tabulky: definicia patovej oblasti tabulky (mnemo: Table FOOTer)
PrikazKompat./Pozn.
TFOOT IE 4+, Mozilla M15+
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <TABLE>
      <THEAD>
        ..riadky hlavicky...
      </THEAD>
      <TFOOT>
        ..riadky paty...
      </TFOOT>

      <TBODY>
        ..riadky tabulky...
      </TBODY>
    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori patovu oblast tabulky, ktora obsahuje riadky (pozri <TR>, ktore sa vypisuju na konci tabulky. Tento prikaz je vhodny pre logicke spojenie riadkov, ktore reprezentuju patu a ma sa pouzivat na vytvaranie sekcii v ramci tabulky. Ak chcete vytvarat sekcie, musite pouzit aj hlavicku a telo tabulky. Pozri <THEAD> a <TBODY>. Nastavenia pre patovu oblast tabulky su platne pre vsetky jej riadky a bunky, pokial nepouziju vlastne nastavenia.
Prehliadace zobrazuju riadky patovej oblasti tucnym pismom.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("left" | "center" | "right" | "justify" | "char") "center" IE 4 nepodporuje "char"; Mozilla M15 nepodporuje "char" a "justify"
VALIGN = ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") middle -
CHAR = "znak" - nepodporuju IE 4, Mozilla M15
BGCOLOR = "farba" aktualna farba pozadia -
ALIGN=
 • left - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany k lavemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak (toto je defaultna hodnota). defaultna hodnota)
 • center - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany do stredu bunky, ak nebude specifikovane inak
 • right - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany k pravemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • justify - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany do bloku, ak nebude specifikovane inak
 • char - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnavany do stredu podla znaku uvedeneho parametrom CHAR. Vyznam tohto parametra je pri tabulkach, v ktorych pouzivate napr. desatinne cisla, ktore chcete mat v peknych stlpcekoch zarovnane na desatinnu bodku.
VALIGN=
 • top - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany k hornemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • middle - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany do stredu bunky, ak nebude specifikovane inak (toto je defaultna hodnota)
 • bottom - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany k dolnemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • baseline - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany tak, aby text v bunkach zacinal na rovnakej vertikalnej pozicii
CHAR=
 • znak - urcuje znak, podla ktoreho sa bude zarovnavat text (napr. "."). Tento parameter sa uplatni len vtedy, ak je sucasne ALIGN="char". V IE4 tento parameter nefungoval vobec.
BGCOLOR=
 • farba - urcuje farbu, ktora sa pouzije na vyfarbenie pozadia riadkov tejto sekcie
Priklady
Poznamky
 • prikaz <TFOOT> je uvedeny este pred prikazom <TBODY>, aby prehliadac mohol zobrazit informaciu o stlpcoch skor, ako ma samotne udaje z tabulky. To je vhodne pre vacsie tabulky.
 • zatial som tento prikaz nepouzil. V pripade, ze tabulka neobsahuje ani jeden z prikazov <THEAD>, <TBODY> a <TFOOT> a ma obsahovat iba jednu sekciu, mozete riadky tabulky umiestnovat priamo do tela prikazu <TABLE>.

Tabulky: definicia datovej oblasti tabulky (mnemo: Table BODY)
PrikazKompat./Pozn.
TBODY IE 4+, Mozilla M15+
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <TABLE>
      <THEAD>
        ..riadky hlavicky...
      </THEAD>
      <TFOOT>
        ..riadky paty...
      </TFOOT>
      <TBODY>
        ..riadky tabulky...
      </TBODY>

    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori telo tabulky, ktora obsahuje riadky (pozri <TR>) s bunkami tabulky. Prehliadac moze pri tlaci tabulky vypisovat jej hlavickove oblasti na kazdej strane.

Tento prikaz je vhodny pre logicke spojenie riadkov, ktore reprezentuju jednu sekciu v ramci tabulky. Sekcii moze byt v tabulke niekolko, kazda s vlastnymi nastaveniami, co umoznuje vytvarat "podtabulky". Ak chcete vytvarat sekcie, musite pouzit aj hlavicku a patu tabulky. Pozri <THEAD> a <TFOOT>. Nastavenia pre telo tabulky su platne pre vsetky jej riadky a bunky, pokial nepouziju vlastne nastavenia.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("left" | "center" | "right" | "justify" | "char") "center" IE 4 nepodporuje "char"; Mozilla M15 nepodporuje "char" a "justify"
VALIGN = ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") middle -
CHAR = "znak" - nepodporuju IE 4, Mozilla M15
BGCOLOR = "farba" aktualna farba pozadia -
ALIGN=
 • left - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany k lavemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak (toto je defaultna hodnota). defaultna hodnota)
 • center - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany do stredu bunky, ak nebude specifikovane inak
 • right - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany k pravemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • justify - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany do bloku, ak nebude specifikovane inak
 • char - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnavany do stredu podla znaku uvedeneho parametrom CHAR. Vyznam tohto parametra je pri tabulkach, v ktorych pouzivate napr. desatinne cisla, ktore chcete mat v peknych stlpcekoch zarovnane na desatinnu bodku.
VALIGN=
 • top - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany k hornemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • middle - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany do stredu bunky, ak nebude specifikovane inak (toto je defaultna hodnota)
 • bottom - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany k dolnemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • baseline - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany tak, aby text v bunkach zacinal na rovnakej vertikalnej pozicii
CHAR=
 • znak - urcuje znak, podla ktoreho sa bude zarovnavat text (napr. "."). Tento parameter sa uplatni len vtedy, ak je sucasne ALIGN="char". V IE4 tento parameter nefungoval vobec.
BGCOLOR=
 • farba - urcuje farbu, ktora sa pouzije na vyfarbenie pozadia riadkov tejto sekcie
Priklady
Poznamky
 • zatial som tento prikaz nepouzil. V pripade, ze tabulka neobsahuje ani jeden z prikazov <THEAD>, <TBODY> a <TFOOT>, mozete riadky tabulky umiestnovat priamo do tela prikazu <TABLE>.

Tabulky: definicia riadku tabulky (mnemo: Table Row)
PrikazKompat./Pozn.
TR vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <TABLE>
      <TR>
        ...bunky tabulky...
      </TR>

    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori riadok tabulky. Ak nema ukoncenie, plati az do zaciatku dalsieho riadku.

Riadok tabulky sluzi na umiestnenie buniek tabulky (pozri <TH> a <TD>) a nemozete do neho priamo pisat text. Nastavenia pre riadok tabulky su platne pre vsetky jeho bunky, pokial nepouziju vlastne nastavenia.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("left" | "center" | "right" | "justify" | "char") "center" IE 4 nepodporuje "char"; Mozilla M15 nepodporuje "char" a "justify"
VALIGN = ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") middle -
CHAR = "znak" - nepodporuju IE 4, Mozilla M15
BGCOLOR = "farba" aktualna farba pozadia -
BACKGROUND = "uri" ziaden subor IE 4+, Mozilla M15+, Netscape 4.x ma problemy. Pozor! Parameter nie je v specifikacii HTML 4!
ALIGN=
 • left - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany k lavemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak (toto je defaultna hodnota). defaultna hodnota)
 • center - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany do stredu bunky, ak nebude specifikovane inak
 • right - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany k pravemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • justify - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnany do bloku, ak nebude specifikovane inak
 • char - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude zarovnavany do stredu podla znaku uvedeneho parametrom CHAR. Vyznam tohto parametra je pri tabulkach, v ktorych pouzivate napr. desatinne cisla, ktore chcete mat v peknych stlpcekoch zarovnane na desatinnu bodku.
VALIGN=
 • top - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany k hornemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • middle - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany do stredu bunky, ak nebude specifikovane inak (toto je defaultna hodnota)
 • bottom - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany k dolnemu okraju bunky, ak nebude specifikovane inak
 • baseline - obsah vsetkych buniek tohto riadku bude vertikalne zarovnany tak, aby text v bunkach zacinal na rovnakej vertikalnej pozicii
CHAR=
 • znak - urcuje znak, podla ktoreho sa bude zarovnavat text (napr. "."). Tento parameter sa uplatni len vtedy, ak je sucasne ALIGN="char". V IE4 tento parameter nefungoval vobec.
BGCOLOR=
 • farba - urcuje farbu, ktora sa pouzije na vyfarbenie pozadia buniek tohto riadku
BACKGROUND=
 • uri - urcuje subor, ktory sa pouzije na pozadie riadku tabulky. V pripade, ze su rozmery riadku vacsie ako rozmer suboru, pouzije sa vo forme tapety (ako pozadie pri prikaze <BODY>
  Pozor! Tento parameter funguje v modernych prehliadacoch, no nie je sucastou specifikacie HTML 4! (Ocakavajte problemy!)
Priklady
Poznamky
 

Tabulky: definicia hlavickovej bunky tabulky (mnemo: Table Header)
PrikazKompat./Pozn.
TH vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <TABLE>
      <TR>
        <TH>
          ...obsah bunky hlavicky...
        </TH>

      </TR>
    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori bunku hlavicky v riadku tabulky, co umoznuje oznacit stlpce tabulky. Ak nema ukoncenie, plati az do zaciatku dalsej bunky alebo dalsieho riadku. Odporucam ukoncovat bunku vzdy. Obsah bunky sa formatuje podla velkosti bunky.

Bunky tabulky sa musia nachadzat v riadkoch tabulky (pozri <TR>) a pouzivaju nastavenia platne pre tabulku resp. riadok, pokial si nezadefinuju vlastne.

Tento prikaz je v podstate identicky s <TD>, ale jeho obsah ma zvycajne iny vyznam. Prehliadace zobrazuju hlavickove bunky vycentrovane a tucnym pismom.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("left" | "center" | "right" | "justify" | "char") "center" IE 4 nepodporuje "char"; Mozilla M15 nepodporuje "char" a "justify"
VALIGN = ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") middle -
CHAR = "znak" - nepodporuju IE 4, Mozilla M15
ROWSPAN = "cislo" 1 -
COLSPAN = "cislo" 1 -
BGCOLOR = "farba" aktualna farba pozadia -
NOWRAP      
WIDTH = "velkost_p" - -
HEIGHT = "velkost_p" - -
ALIGN=
 • left - obsah bunky bude zarovnany k lavemu okraju bunky
 • center - obsah bunky bude zarovnany do stredu bunky (toto je defaultna hodnota)
 • right - obsah bunky bude zarovnany k pravemu okraju bunky
 • justify - obsah bunky bude zarovnany do bloku
 • char - obsah bunky bude zarovnavany do stredu podla znaku uvedeneho parametrom CHAR. Vyznam tohto parametra je pri tabulkach, v ktorych pouzivate napr. desatinne cisla, ktore chcete mat v peknych stlpcekoch.
VALIGN=
 • top - obsah bunky bude vertikalne zarovnany k hornemu okraju bunky
 • middle - obsah bunky bude vertikalne zarovnany do stredu bunky (toto je defaultna hodnota)
 • bottom - obsah bunky bude vertikalne zarovnany k dolnemu okraju bunky
 • baseline - obsah bunky bude vertikalne zarovnany tak, aby text v bunkach zacinal na rovnakej vertikalnej pozicii
CHAR=
 • znak - urcuje znak, podla ktoreho sa bude zarovnavat text (napr. "."). Tento parameter sa uplatni len vtedy, ak je sucasne ALIGN="char". V IE4 tento parameter nefungoval vobec.
BGCOLOR=
 • farba - urcuje farbu, ktora sa pouzije na vyfarbenie pozadia bunky
ROWSPAN=
 • cislo - urcuje pocet riadkov, ktore zaberie dana bunka. Inymi slovami, niekolko buniek pod sebou sa sprava ako jedna bunka. Defaultna hodnota je 1 (bunka je v jednom riadku). Pozri priklad na ROWSPAN
COLSPAN=
 • cislo - urcuje pocet stlpcov, ktore zaberie dana bunka. Inymi slovami, niekolko buniek vedla seba sa sprava ako jedna bunka. Defaultna hodnota je 1 (bunka je v jednom stlpci). Pozri priklad na COLSPAN
NOWRAP
 • tento prepinac sposobi, ze obsah bunky nebude zalomeny (na konci bunky nebude automaticky pokracovat na novom riadku, ale zvacsi bunku). Pouzivajte opatrne, pretoze mozete ziskat tabulky so stlpcami ovela sirsimi ako je velkost stranky.
WIDTH
 • velkost_p - urcuje sirku bunky v bodoch alebo percentach sirky tabulky. Tento parameter mozete pouzit, ak chcete urcit pevnu sirku bunky tabulky, co sa hodi pre obrazky. Ak parameter nepouzijete, bunky tabulky sa prisposobuju obsahu a prehliadac sa snazi rozdelit tabulku na stlpce rovnakej sirky.
  Ak zadate sirku, ktora je mensia ako sirka obsahu (napr. obrazku), prisposobi sa tak, aby sa obsah zmestil do bunky.
HEIGHT
 • velkost - urcuje (minimalnu) vysku bunky v bodoch. Tento parameter mozete pouzit, ak chcete urcit pevnu sirku bunky tabulky, co sa hodi pre obrazky. Ak parameter nepouzijete, bunky tabulky sa prisposobuju obsahu a prehliadac sa snazi rozdelit tabulku na riadky rovnakej vysky.
  Ak zadate vysku, ktora je mensia ako vyska obsahu (napr. obrazku), prisposobi sa tak, aby sa obsah zmestil do bunky.
Priklady
Poznamky
 • hlavicky sa vacsinou pouzivaju na zaciatku tabulky, aby ste vytvorili oznacenia stlpcov.

Tabulky: definicia bunky tabulky (mnemo: Table Data)
PrikazKompat./Pozn.
TD vsetky prehliadace
Kontext: <HTML>
  <BODY>
    <TABLE>
      <TR>
        <TD>
          ...obsah bunky...
        </TD>

      </TR>
    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>

Vytvori bunku v riadku tabulky. Ak nema ukoncenie, plati az do zaciatku dalsej bunky alebo dalsieho riadku. Odporucam ukoncovat bunku vzdy. Obsah bunky sa formatuje podla velkosti bunky.

Bunky tabulky sa musia nachadzat v riadkoch tabulky (pozri <TR>) a pouzivaju nastavenia platne pre tabulku resp. riadok, pokial si nezadefinuju vlastne.

ParametreHodnotyDefaultKompat./Pozn.
ALIGN = ("left" | "center" | "right" | "justify" | "char") left IE 4 nepodporuje "char"; Mozilla M15 nepodporuje "char" a "justify"
VALIGN = ("top" | "middle" | "bottom" | "baseline") middle -
CHAR = "znak" - nepodporuju IE 4, Mozilla M15
ROWSPAN = "cislo" 1 -
COLSPAN = "cislo" 1 -
BGCOLOR = "farba" aktualna farba pozadia -
BACKGROUND = "uri" ziaden subor IE 4+, Mozilla M15+, Netscape 4.x ma problemy. Pozor! Parameter nie je v specifikacii HTML 4!
NOWRAP      
WIDTH = "velkost_p" - -
HEIGHT = "velkost_p" - -
ALIGN=
 • left - obsah bunky bude zarovnany k lavemu okraju bunky
 • center - obsah bunky bude zarovnany do stredu bunky (toto je defaultna hodnota)
 • right - obsah bunky bude zarovnany k pravemu okraju bunky
 • justify - obsah bunky bude zarovnany do bloku
 • char - obsah bunky bude zarovnavany do stredu podla znaku uvedeneho parametrom CHAR. Vyznam tohto parametra je pri tabulkach, v ktorych pouzivate napr. desatinne cisla, ktore chcete mat v peknych stlpcekoch.
VALIGN=
 • top - obsah bunky bude vertikalne zarovnany k hornemu okraju bunky
 • middle - obsah bunky bude vertikalne zarovnany do stredu bunky (toto je defaultna hodnota)
 • bottom - obsah bunky bude vertikalne zarovnany k dolnemu okraju bunky
 • baseline - obsah bunky bude vertikalne zarovnany tak, aby text v bunkach zacinal na rovnakej vertikalnej pozicii
CHAR=
 • znak - urcuje znak, podla ktoreho sa bude zarovnavat text (napr. "."). Tento parameter sa uplatni len vtedy, ak je sucasne ALIGN="char". V IE4 tento parameter nefungoval vobec.
BGCOLOR=
 • farba - urcuje farbu, ktora sa pouzije na vyfarbenie pozadia bunky
BACKGROUND=
 • uri - urcuje subor, ktory sa pouzije na pozadie bunky. V pripade, ze su rozmery bunky vacsie ako rozmer suboru, pouzije sa vo forme tapety (ako pozadie pri prikaze <BODY>
  Pozor! Tento parameter funguje v modernych prehliadacoch, no nie je sucastou specifikacie HTML 4! (Ocakavajte problemy!)
ROWSPAN=
 • cislo - urcuje pocet riadkov, ktore zaberie dana bunka. Inymi slovami, niekolko buniek pod sebou sa sprava ako jedna bunka. Defaultna hodnota je 1 (bunka je v jednom riadku). Pozri priklad na ROWSPAN
COLSPAN=
 • cislo - urcuje pocet stlpcov, ktore zaberie dana bunka. Inymi slovami, niekolko buniek vedla seba sa sprava ako jedna bunka. Defaultna hodnota je 1 (bunka je v jednom stlpci). Pozri priklad na COLSPAN
NOWRAP
 • tento prepinac sposobi, ze obsah bunky nebude zalomeny (na konci bunky nebude automaticky pokracovat na novom riadku, ale zvacsi bunku). Pouzivajte opatrne, pretoze mozete ziskat tabulky so stlpcami ovela sirsimi ako je velkost stranky.
WIDTH
 • velkost_p - urcuje sirku bunky v bodoch alebo percentach sirky tabulky. Tento parameter mozete pouzit, ak chcete urcit pevnu sirku bunky tabulky, co sa hodi pre obrazky. Ak parameter nepouzijete, bunky tabulky sa prisposobuju obsahu a prehliadac sa snazi rozdelit tabulku na stlpce rovnakej sirky.
  Ak zadate sirku, ktora je mensia ako sirka obsahu (napr. obrazku), prisposobi sa tak, aby sa obsah zmestil do bunky.
HEIGHT
 • velkost - urcuje (minimalnu) vysku bunky v bodoch. Tento parameter mozete pouzit, ak chcete urcit pevnu sirku bunky tabulky, co sa hodi pre obrazky. Ak parameter nepouzijete, bunky tabulky sa prisposobuju obsahu a prehliadac sa snazi rozdelit tabulku na riadky rovnakej vysky.
  Ak zadate vysku, ktora je mensia ako vyska obsahu (napr. obrazku), prisposobi sa tak, aby sa obsah zmestil do bunky.
Priklady
Poznamky
 

TODO: col, colgroup

Predchadzajuca tema:Pribuzne temy:Nasledujuca tema:
Objekty a linky Sprievodca vytvaranim stranky krok za krokom
Abecedny zoznam prikazov HTML
Frames (okna)