Zoznam prikazov HTML Vixova prirucka webelopera

Rozdelenie

Ked som vytvaral tento zoznam, rozhodol som sa vsetkym prikazom HTML priradit cosi na sposob "dolezitosti" a tak som zaviedol "triedy dolezitosti". Upozornujem, ze ide o ciste subjektivne delenie, s ktorym mozete nesuhlasit, ale predpokladam, ze vam tie tri pismenka velmi neskomplikuju zivot.

Zaviedol som styri triedy: A, B, C a D.

V poslednom stlpci tabulky je uvedeny strucny opis cinnosti prikazu. Ak citate tento dokument po prvykrat a budete mat problemy so strukturou tabuliek opisujucich prikazy, precitajte si strucny help.

Abecedny zoznam prikazov
PrikazBlokovy?DolezitostPopis
AanoBVlozenie odkazu/navestia (pozri Linky)
ABBRanoDIndikuje skratku.
ACRONYManoDIndikuje akronym.
ADDRESSanoBBlok pre adresu autora (pozri Uprava textu)
APPLETanoCVlozenie Java appletu (pozri Linky)
AREAnieCVlozenie obrazkovej mapy na strane klienta (pozri Linky)
BanoBTucne pismo (pozri Uprava textu)
BASEnieBZakladna URI adresa dokumentu (pozri Struktura)
BASEFONTnieBDefinicia zakladneho fontu (pozri Uprava textu)
BIGanoBVelke pismo (pozri Uprava textu)
BLOCKQUOTEanoBOdsadenie bloku textu (pozri Uprava textu)
BODYanoAOznacenie tela dokumentu (pozri Struktura)
BRnieBVnutene zalomenie riadku (pozri Uprava textu)
BUTTONanoCTlacidlo formulara (pozri Formulare)
CAPTIONanoCTitulok tabulky (pozri Tabulky)
CENTERanoBCentrovanie bloku. Alias pre <DIV align="center"> (pozri Uprava textu)
CITEanoDIndikuje citaciu. (pozri Uprava textu)
CODEanoBZdrojovy kod (pozri Uprava textu)
COLnieCStlpec tabulky (pozri Tabulky ???)
COLGROUPanoCSkupina stlpcov (pozri Tabulky ???)
DDnieBPopis definicie (pozri Uprava textu)
DFNanoDIndikuje definiciu (pozri Uprava textu)
DIRanoDZoznam. Alias pre <UL>.
DIVanoBOddelovac textu (nieco ako odstavec) (pozri Uprava textu)
DLanoBZoznam definicii (pozri Uprava textu)
DTnieBDefinicia (pozri Uprava textu)
EManoBVyrazne pismo (pozri Uprava textu)
FIELDSETanoCZoskupenie poloziek formulara (pozri Formulare)
FONTanoBStyl a velkost pisma (pozri Uprava textu)
FORManoCDefinicia formulara (pozri Formulare)
FRAMEnieCDefinicia okna (pozri Frames)
FRAMESETanoCDefinicia struktury okien dokumentu (pozri Frames)
H1anoBHlavicka/nadpis 1 (najvacsi) (pozri Uprava textu)
H2anoBHlavicka/nadpis 2 (pozri Uprava textu)
H3anoBHlavicka/nadpis 3 (pozri Uprava textu)
H4anoBHlavicka/nadpis 4 (pozri Uprava textu)
H5anoBHlavicka/nadpis 5 (pozri Uprava textu)
H6anoBHlavicka/nadpis 6 (najmensi) (pozri Uprava textu)
HEADanoAOznacenie hlavicky dokumentu (pozri Struktura)
HRnieBHorizontalny oddelovac (ciara) (pozri Uprava textu)
HTMLanoAOznacenie HTML dokumentu (pozri Struktura)
IanoBKurziva (pozri Uprava textu)
IFRAMEanoCVlozenie dokumentu do dokumentu (pozri Frames)
IMGnieBVlozenie obrazku (pozri Linky)
INPUTnieCVstupny prvok formulara (pozri Formulare)
ISINDEXnieDVyzva pre zadanie parametrov pre CGI skript
KBDanoDText zadavany pouzivatelom (pozri Uprava textu)
LABELanoD?? (pozri Formulare ???)
LEGENDanoCTitulok skupiny poloziek formulara (pozri Formulare)
LIano/nieBPolozka zoznamu (pozri Uprava textu)
LINKnieCPreviazanie dokumentu s inym dokumentom
MAPanoCDefinicia obrazkovej mapy na strane klienta (pozri Linky)
MENUanoDMenu. Alias pre <UL>
METAnieCInformacie o dokumente (pozri Struktura)
NOFRAMESanoCAlternativny text pre prehliadace nepodporujuce okna (ramce) (pozri Frames)
NOSCRIPTanoCAlternativny text pre prehliadace nepodporujuce skripty (pozri Linky)
OBJECTanoCVlozenie vseobecneho objektu (pozri Linky)
OLanoBCislovany zoznam (pozri Uprava textu)
OPTGROUPanoCDefinicia skupiny moznosti (podmenu) (pozri Formulare)
OPTIONano/nieCPolozka menu (pozri Formulare)
Pano/nieBOdstavec (pozri Uprava textu)
PARAMnieCNastavenie parametrov pre objekt (pozri Linky)
PREanoBFormatovany text (pozri Uprava textu)
QanoDCitat (pozri Uprava textu)
SanoBPreciarknute pismo (pozri Uprava textu)
SAMPanoDPriklad (pozri Uprava textu)
SCRIPTanoCPrikazy skriptu (pozri Linky)
SELECTanoCMenu s moznostami (pozri Formulare)
SMALLanoBMale pismo (pozri Uprava textu)
SPANanoCVseobecny prikaz (pouzitelny najma na kaskadove styly)
STRIKEanoBPreciarknute pismo (alias pre <S>) (pozri Uprava textu)
STRONGanoBZvyraznene pismo (pozri Uprava textu)
STYLEanoCDefinicia stylov (nie je v tejto dokumentacii!)
SUBanoBDolny index (pozri Uprava textu)
SUPanoBHorny index (pozri Uprava textu)
TABLEanoCTabulka (pozri Tabulky)
TBODYanoCTelo tabulky (pozri Tabulky)
TDano/nieCPolozka (bunka) tabulky (pozri Tabulky)
TEXTAREAanoCTextove pole (pozri Formulare)
TFOOTano/nieCPata tabulky (pozri Tabulky)
THano/nieCPolozka (bunka) hlavicky tabulky (pozri Tabulky)
THEADano/nieCHlavicka tabulky (pozri Tabulky)
TITLEanoANadpis/nazov dokumentu (pozri Struktura)
TRano/nieCRiadok tabulky (pozri Tabulky)
TTanoBNeproporcionalne pismo (pozri Uprava textu)
UanoBPodciarknute pismo (pozri Uprava textu)
ULanoBNecislovany zoznam (pozri Uprava textu)
VARanoDPremenna alebo argument programu (pozri Uprava textu)

Tato stranka vychadza zo specifikacie HTML4.0