Murphyho zákony

Každý sa už stretol s Murphyho zákonmi, či už vo svojom živote alebo aj v minulosti na tejto stránke. Okrem odkazov na bohaté zásoby existujúcich Murphyho zákonov som pridal aj niektoré vlastné. Je samozrejme možné, že nie som originálny, ale viete ako to je: Čo sa môže pokaziť…​

Murphyho zákony

If anything can go wrong, it will.[1]

Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí.

If anything just cannot go wrong, it will anyway.[1]

Ak sa to nemôže pokaziť…​ aj tak sa to pokazí.

If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong.[1]

Ak sa môže pokaziť viac vecí, pokazí sa tá, ktorá spôsobí najväčšiu škodu.

If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.[1]

Ak sa zdá, že všetko funguje, niečo si určite prehliadol.

Whenever you set out to do something, something else must be done first.[1]

Nech sa pustíš do čohokoľvek, predtým musíš urobiť ešte niečo iné.

Nothing is as easy as it looks.[1]

Nič nie je také ľahké, ako to vyzerá.

Everything takes longer than you think.[1]

Všetko trvá dlhšie, ako si myslíš.

Every solution breeds new problems.[1]

Každé riešenie prináša nové problémy.

In case of doubt, make it sound convincing.[1]

Ak si nie si celkom istý, buď presvedčivý.

Everyone has a scheme for getting rich that will not work.[1]

Každý pozná spôsob, ako zbohatnúť, ktorý nefunguje.

A Smith & Wesson beats four aces.[1]

Smith & Wesson prebije štyri esá.

Murphyho zákon termodynamiky

Things get worse under pressure.[1]

Veci sa pod tlakom zhoršujú.

Murphyho filozofia

Smile . . . tomorrow will be worse.[1]

Usmej sa…​ zajtra bude horšie.

Zákony selektívnej príťažlivosti

A falling object will always land where it can do the most damage.[1]

Padajúca vec vždy pristane tam, kde môže spôsobiť najväčšiu škodu.

The other line always moves faster.[1]

Druhý rad sa posúva rýchlejšie.

When a broken appliance is demonstrated for the repairman, it will work perfectly.[1]

V prítomnosti opravára pokazený spotrebič funguje výborne.

Nothing is impossible for the man who doesn’t have to do it himself.[1]

Nič nie je nemožné pre toho, kto to nemusí urobiť.

Vixov zákon č. 1

Zákernosť Murphyho zákona je v tom, že sa nemusí splniť.

Dôsledky

  • Nespoliehaj sa na Murpyho zákon.

  • Nespoliehaj sa na zlyhanie Murphyho zákona.

  • Aj tak sa stane to, čo nechceš.

Vixov zákon č. 2

Nemysli na to. Aj tak sa to pokazí.

Don’t think about it. It will go wrong anyway.

Zákon zákazníckej podpory

Nech sa to pokazí!

Let it go wrong!

Druhý zákon zákazníckej podpory

Ak sa to pokazí, ešte to neznamená, že to musíme vedieť opraviť.

If it goes wrong, it does not mean that we necessarily know how to fix it.

Tretí zákon zákazníckej podpory

Lepšie to funguje po reštarte.

It works better after you restart it.

Zákon zákernosti náhod

Náhody sa dejú…​ vtedy, keď napáchajú čo najviac škody.

Zákon časovej nespravodlivosti

Zložitosť problému je nepriamo úmerná dostatku času na jeho vyriešenie…​

Rozšírenie Zákona časovej nespravodlivosti

…​ a schopnostiam jeho riešiteľov.

Zákon dovolenky špecialistu

Akýkoľvek problém sa prejaví počas dovolenky:

  • toho, kto to vyrobil, alebo:

  • toho, kto do toho fušoval naposledy, alebo:

  • toho, kto tomu rozumie

Rozšírenie Zákona dovolenky špecialistu

V prvý deň dovolenky tvojho kolegu sa maj na pozore.

Dodatok Zuzany Norisovej k Rozšíreniu Zákona dovolenky špecialistu

Nielen v prvý deň.

Zákon prenosného úložiska č. 1

Miesto na diskete/disku/USB kľúči dôjde vtedy, keď nemáš nijakú náhradu.

Zákon prenosného úložiska č. 2

Pravdepodobnosť samovoľného poškodenia disku/USB kľúča sa zvyšuje priamo úmerne s dôležitosťou jeho obsahu…​

Rozšírenie Zákona prenosného uložiska č. 2

…​ a s termínom odovzdania údajov na ňom.

Dôsledky

  1. Poškodia sa tie súbory, ktoré najviac potrebuješ.

  2. A všimneš si to až na poslednú chvíľu.

Zákon samovoľných zmien

IT prostredie sa nemôže samovoľne zmeniť k horšiemu - iba že by hej.

Komentár k Zákonu samovoľných zmien

Osoba zodpovedná za zhoršenie situácie všetko zatají.

Zákon migrácie obsahu

Chyby migračného skriptu zistíš po nasadení zmigrovaného obsahu do prevádzky…​

Rozšírenie Zákona migrácie obsahu

…​ po tom, ako si po vykonaní migrácie "jednorazový" migračný skript zmazal pre jeho ďalšiu nepotrebnosť.

Zákon nepotrebnosti zálohovania

S pravidelným zálohovania je to rovnaké, ako s bezpečnostnými pásmi: nepotrebuješ ich až kým nie je neskoro.

Komentár k Zákonu nepotrebnosti zálohovania

Dodatočné zálohovanie stráca zmysel.


1. Zdroj: Raanan Avidor, online: https://www.murphys-laws.com/, licencia CC BY-NC-SA 2.0: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/, preklad do slovenčiny: VIX