(de) Ja, VIX

...Fly Common sa zobudil prvý. Oči mal ešte zahmlené, ale...
... V ohlušujúcom tichu som začul tikať svoje vlastné hodinky...
... "Dve päťdesiat," povedal hlbokým a starostlivým hlasom...
... Nebol čas na rozmýšľanie, okamžite sme poslúchli rozkaz...
... Kdesi zaznel výbuch. Nebolo to ďaleko...

Mali ste už niekedy intenzívny pocit "už videného", "už zažitého"?

Zažili ste už déjà vu?

Mali ste už pocit, že ste boli na tejto stránke?

Boli ste už predtým - na tejto stránke?

Áno, správne.

Vitajte a cíťte sa... ako keby ste tu už predtým boli!

(de) Ja, VIX · Semper Idem Vix